pETER Purg (SI)

performans križanja z udeležbo
11. 11. 2017, 20.00

Quo vadis?

 

"Ko se je po vprašanju /Quo vadis? /(Kam greš?) Sveti Peter odločil slediti Jezusu nazaj v Rim, so ga križali obrnjenega z glavo navzdol."

 

V tem performansu se babilonske razmere različnih vektorjev migracij ter kodov komunikacij odrazijo v obrnjenih mobilnih medijih.

 

Vsak romar KIBLIX-a naj naloži svoj kratki video (5 do 15 sekund) na

 

http://quovadis.pleter.net

 

Uporabi svoj jezik in povej -- /Kam greš//?/

 

pETER Purg raziskuje in poučuje (novo)medijsko umetnost, včasih deluje kot performer ali medijski umetnik, drugič pa kot ekspert za akademsko kakovost, žirant ali svetovalec, veseli ga tudi koordiniranje projektov oziroma mrež. Vodi modul Novi mediji v do-/podiplomskih programih Digitalne/Medijske umetnosti in prakse na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, kjer deluje kot izredni profesor in vodja mednarodnih projektov. Po doktoratu iz medijske umetnosti, komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu raziskuje tudi umetnostno pedagogiko, (med)kulturni menedžment, medijsko ekologijo in interdisciplinarno sodelovanje. Zanimajo ga intermedijski in didaktični performansi, interaktivne instalacije, tudi spletna, zvočna ter telesna umetnost, s posebnim poudarkom na javnem prostoru. Vodil je interdisciplinarni kolektiv Bobnars United s preko sto glasbenimi in intermedijskimi dogodki ter nekaj raziskovalnimi projekti, sozasnoval je protipotrošniške akcije ulične performerske skupine Podgana PPP.

 

http://au.ung.si/peterpurg

http://au.ung.si

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap