Okrogla miza KIBLIX 2017

sobota, 11. 11. 2017
Digitalne princese in kiborški princi
Agnes Momirski, Dunja Kukovec, Ida Hiršenfelder, Olja Grubic, Puck Schot

Z diskusijo ob okrogli mizi želimo osvetliti aktualno dogajanje na področju umetnosti in kuratorskih praks, ki se poglobljeno ukvarjajo z vprašanji tehnologije, spolov in samoidentitete.

 

Z naraščajočo digitalizacijo vsakdanjega življenja se spreminjajo naša pojmovanja spolov, lastne identitete, subjektivnosti in načina, na katerega se le-ta oblikuje. Uporaba tehnologije je z omogočanjem multimodalne spletne (online) interakcije ustvarila nov tip sodobne zavesti, ki fluidno prehaja med različnimi formati in načini predstavitve. Takšna zavest inherentno zavrača vse vrste dihotomij ter se pomika onkraj delitve na moško/žensko ter drugih dvojnosti. Osebnost, samoidentiteta in spol so kompleksne celote, sestavljene iz heterogenih elementov. Ti elementi postanejo viri, ki jih lahko med brskanjem po spletu uporabljamo, ali celo kupujemo in prodajamo. Glas, podoba, telo in jezik postanejo samostojne enote, "duhovi" tega, kar je nekoč pripadalo strožjim dihotomijam ženskega/moškega, starega/mladega, lepega/grdega itd.

 

Kako dojemamo sodobno obliko zavesti, ki se pomika onkraj dvojnosti in ponuja abstrahirano izkušnjo človekovega samozavedanja? Kako to prikazujejo umetniki v svojih delih?

 

Kako sta identiteta in spol prikazana v okviru novih tehnoloških dosežkov, na družabnih omrežjih ter na področju raziskav umetne inteligence?

 

Na kak način umetniki uporabljajo družabne medije, idejo outsourcinga in človeškega kapitala ter elemente povezane s spolom/identiteto, za prikazovanje subjektivnosti, ki nastanejo z uporabo spletnih izkušenj?

 

Ali je digitalna asistentka, ki govori z ženskim glasom, reprezentacija ženske? Ali je kiborg moški, če je videti kot moški?

 

Kako nam lahko umetnost pomaga osmisliti vse te zapletene odnose med telesom, jazom in njegovo spletno reprezentacijo, pa tudi njegovo ekonomsko vrednostjo in potencialom, ki ga ima kot vir?

 

Agnes Momirski bo vodila diskusijo na temo digitalizacije in spreminjajoče se sodobne zavesti ter skušala spodbuditi razmislek o tem, kako te ideje vključiti kot material za umetniške ali kuratorske prakse.

Sodelujoči:

Agnes Momirski, vizualna in interdisciplinarna umetnica, delujoča v Rotterdamu in Ljubljani,

Dunja Kukovec, kuratorica, avtorica in kritičarka,

Ida Hiršenfelder, kuratorica medijskih umetnosti, kritičarka in zvočna umetnica iz Slovenije,

Olja Grubic, vizualna umetnica in performerka iz Ljubljane,

Puck Schot, vizualni umetnik in performer iz Rotterdama.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap