Umetnost in tehnologija Biokugla

KID KIBLA Delavnica
Mentorica: Irena Pamič
9. do 11. 11. 2017, od 10. do 17. ure
15. in 16. 11. 2017, od 10. do 17. ure

Zbiranje prijav na e – naslov irena.pamic@gmail.com

Maksimalno število udeležencev 10.

Povezovanje tehnologije in sodobne, intermedijske umetnosti je predstavljeno na delavnici izdelave samo-oskrbnega rastlinjaka, ki ga udeleženci sami ustvarijo z DIY pristopi in s spoznavanjem intermedijske umetnosti. Združevanje narave in umetnosti in spoznavanje različnih umetnikov in njihovih del vodi k seznanjanju s pristopi, ki jih nekateri umetniki uporabljajo za intermedijske vsebine.

Tako kot njena predhodnica Wardova steklenica, ki je bila odkrita leta 1829, je tudi biokugla sistem za gojenje rastlin, skozi katerega prehaja le energija (svetloba in toplota), medtem ko snov ostaja zaprta znotraj njenega oboda. Najpreprosteje povedano to pomeni, da rastlin v biokugli ni potrebno zalivati, saj se znotraj samodejno vzpostavi vodni krog, podoben tistemu v Zemljini atmosferi: ko odvečna voda izpari, se kondenzira na stenah in nato ponovno v obliki kapljic zdrsi v prst ter tako zalije rastline.

Tudi "hrana" v biokugli je proizvedena iz odmrlih delov rastlin, ki v njeno atmosfero izpustijo ogljikov dioksid, nato pa ga zdravi deli rastline črpajo iz zraka in uporabijo kot gradnik rastočih delov rastline.

Ker rastline s pomočjo fotosinteze same proizvajajo kisik, je tudi tega plina, ki je nujen za življenje, v biokugli dovolj. Prednost biokugle pa ni le v tem, da lahko v njej gojijo rastline tudi tisti, ki so pogosto zdoma in nimajo priložnosti za redno zalivanje. Omogoča namreč gojenje tudi takšnih vrst rastlin kot so denimo mahovi, ki v človekovem bivališču sicer nikoli ne bi mogle obstati dlje časa.

Delavnica je del neformalnega izobraževanja KID KIBLA, ki je podprta s strani Ministrstva za kulturo RS in je del projekta Risk Change, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.

 

Projekt Mentor Kit je del neformalnega izobraževanja KID KIBLA, ki je podprto s strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in je del projekta Risk Change, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap