Predavanje: Povezovanje znanosti in umetnosti

Na predavanju predstavlja sodelovanje med Fakulteto za računalništvo in informatiko (FRI) in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Univerze v Ljubljani na področju uporabe računalnikov v novih medijih.S tem srečanjem se je težišče z golega predstavljanja umetniških del na svetovnem spletu premaknilo k ustvarjanju novih umetniških del na področju novih medijev in interaktivnih umetniških instalacij.
Sodelovanje se je razširilo tudi na študente FRI in ALUO, ki v okviru izbirnih predmetov sodelujejo pri produkciji novomedijskih umetniških del. 
Iz tega sodelovanja je nastalo tudi društvo za povezovanje umetnosti in znanosti – Artnetlab. V okviru društva je bilo realiziranih več kot 100 intermedijskih projektov, nekaj najbolj odmevnih projektov bo predstavljenih

Borut Batagelj je asistent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in član Laboratorija za računalniški vid. Leta 2007 je doktoriral na področju iskanja in prepoznavanja obrazov z doktorsko disertacijo z naslovom Prepoznavanje človeških obrazov s pomočjo hibridnega sistema, leta 2004 magistriral na temo Iskanje obrazov na osnovi barv s pomočjo statističnih metod razpoznavanja vzorcev in leta 2001 diplomiral na temo Sistem za aktivno opazovanje žive slike na internetu.
Raziskovalno dela na področju umetne inteligence, strojnega učenja in razpoznavanja vzorcev. V okviru raziskav ga še posebej zanimajo metode za iskanje, prepoznavanje in kategorizacijo človeških obrazov na slikah. Je aktivni član društva za povezovanje umetnosti in znanosti – ArtNetLab in član slovenskega društva razpoznavanja vzorcev SDRV. Zanima ga tudi interaktivna računalniška umetnost in je soavtor instalacije 15 sekund slave in sistema za virtualno smučanje.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap