Skupnostni radio z migranti

Delavnica
Mentor: Simon Macuh
14.–16. 11. 2017, od 10h do 17h

Zbiranje prijav na e-naslov irena.pamic@kibla.org

 

Na delavnici bomo zbirali zvočne narative na temo migracij. Vir bodo naše zgodbe, saj se moramo nenehno gibati. Material bomo posneli s snemalniki in ga zmontirali. To bo predstavljal prvi del delavnice, da se skozi delo spoznamo med sabo in s procesom. V drugem delu bomo šli na teren in poiskali sogovornike med migranti. Poudarek bomo dali tudi na definiranju tega, kaj pomeni biti »migrant«. Pridobljen material bomo uporabili na radijski instalaciji na festivalu Kiblix. Tako bo del problema tudi vprašanje, kako snov integrirati v dano formo.

 

Simon Macuh, samozaposlen v kulturi od leta 2011 kot performer, kipar in intermedijski umetnik, deluje na različnih področjih kot je performans, kiparstvo, video, interakcija med prakso in teorijo. Formalno in vsebinsko raziskuje družbene odnose, tako da se izrazito posveča delu znotraj skupin ali se povezuje s posamezniki ter skupinami. Svoje delo vidi kot gradnjo socialne skulpture, ki se od primera do primera začasno manifestira v javnih ali zasebnih prostorih. To povezovanje življenja in dela beleži v različnih medijih, s katerimi eksperimentira. Deluje v številnih začasnih in stalnih umetniških skupinah. V skupini SIVA, ki se ukvarja s kulturo vsakdanjega življenja, deluje skupaj z Ivo Tratnik in Andrejo Džakušič. Prav tako aktivno bere v skupini, ki prireja performanse Javnih branj. Od leta 2009 sodeluje in soustvarja vsakoletni festival Vstop prost v Celju. Simon Macuh je član društva za skupnostno umetnost in prostor KROG od leta 2014, Društva likovnih umetnikov Celje od leta 2008 in Slovenskega društva za estetiko od leta 1995.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap