Preizkus očal: Virtualna tura skozi rudnik Trbovlje (4. dritl)

Delavnica
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje in
Društvo Trbovlje novomedijsko mesto
13. in 14. november 2017

 

Virtualni muzej rudarstva (VMR) 4. dritl je projekt Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, ki v okviru programa Trbovlje novomedijsko mesto spodbuja povezovanje med kulturo, znanostjo in gospodarstvom. VMR predstavlja več kot 210-letno tradicijo rudarstva v Trbovljah s pomočjo novih medijev, kot so hologrami, 3D animacija, virtualna in razširjena resničnost, ter z repliko rudniškega rova, originalno rudarsko opremo in zvočnimi posnetki rudniških strojev, posnetih med obratovanjem v jami trboveljskega rudnika. S tem na sodoben način ohranja spomin na panogo, ki je tako značilno oblikovala Trbovlje, predstavlja nov, inovativen in atraktiven turistični produkt, ki od odprtja, 17. junija 2017, bogati turistično ponudbo mesta in regije. Postavitev v muzeju želi vplivati na vsa čutila obiskovalca ter mu tako približati delovno okolje rudarja in občutke, kakršne je doživljal med delom.

Virtualni sprehod skozi rudnik je del postavitve v Virtualnem muzeju rudarstva 4. dritl, prvič pa je bila predstavitev izvedena na Vrtu eksperimentov, v okviru festivala Znanstival v Ljubljani, 3. in 4. junija 2017 http://www.znanstival.si/vrt.htm

 

Bogdan Šteh

Diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2005, smer zgodovina (enopredmetna, nepedagoška) in leta 2010 magistriral s področja materialne kulture plemstva v 18. stoletju. Po končanem študiju deloval kot prevajalec, raziskovalec in avtor razstav s področja zgodovine. Od leta 2013 član organizacijske ekipe festivala novomedijske kulture Speculum Artium, pod okriljem Delavskega doma Trbovlje. Od leta 2014 vodi projekt Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl.

 

Anja Doležalek Škrabar

je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer zgodovina (enopredmetna, nepedagoška). Od leta 2016 sodeluje z Delavskim domom Trbovlje.

 

- - -

 

Prezentacija

Kako je nastal 4. dritl, virtualni muzej rudarstva

Bogdan Šteh, Andrej Uduč

 

Prezentacija projekta Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl, njegovih idejnih zasnov, umestitve v prostor, tehnične izvedbe, do širšega pomena, ki ga ima projekt za lokalno okolje, regije in njegova vpetost v dogajanje na državni in mednarodni ravni. Predstavljene bodo tudi perspektive za nadaljnji razvoj projekta. Del predavanja bo tudi praktična demonstracija dela postavitve: virtualnega sprehoda po jami rudnika v Trbovljah.

 

Bogdan Šteh

Diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2005, smer zgodovina (enopredmetna, nepedagoška) in leta 2010 magistriral s področja materialne kulture plemstva v 18. stoletju. Po končanem študiju deloval kot prevajalec, raziskovalec in avtor razstav s področja zgodovine. Od leta 2013 član organizacijske ekipe festivala novomedijske kulture Speculum Artium, pod okriljem Delavskega doma Trbovlje. Od leta 2014 vodi projekt Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl.

 

Projekt Mentor Kit je del neformalnega izobraževanja KID KIBLA, ki je podprto s strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in je del projekta Risk Change, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap