Preizkus očal, Bogdan Šteh, Anja Doležalek Škrabar

Prezentacija


Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje in

Društvo Trbovlje novomedijsko mesto

13. in 14. november 2017, 16.00

 

Kako je nastal 4. dritl, virtualni muzej rudarstva

Bogdan Šteh, Andrej Uduč

 

Prezentacija projekta Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl, njegovih idejnih zasnov, umestitve v prostor, tehnične izvedbe, do širšega pomena, ki ga ima projekt za lokalno okolje, regije in njegova vpetost v dogajanje na državni in mednarodni ravni. Predstavljene bodo tudi perspektive za nadaljnji razvoj projekta. Del predavanja bo tudi praktična demonstracija dela postavitve: virtualnega sprehoda po jami rudnika v Trbovljah.

 

Bogdan Šteh

Diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2005, smer zgodovina (enopredmetna, nepedagoška) in leta 2010 magistriral s področja materialne kulture plemstva v 18. stoletju. Po končanem študiju deloval kot prevajalec, raziskovalec in avtor razstav s področja zgodovine. Od leta 2013 član organizacijske ekipe festivala novomedijske kulture Speculum Artium, pod okriljem Delavskega doma Trbovlje. Od leta 2014 vodi projekt Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl.

 

Projekt Mentor Kit je del neformalnega izobraževanja KID KIBLA, ki je podprto s strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in je del projekta Risk Change, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap