3D tehnologije

Delavnica
Mentor: Denis Fras, Stevan Čukalac
13. in 14. 11. 2017, od 10h do 17h

Zbiranje prijav na e-naslov irena.pamic@kibla.org

 

Prisotnost 3D tehnologij v vsakdanjem življenju je vse bolj opazna. Uporabljamo jo v umetnosti, oblikovanju, zdravstvu, avtomobilski industriji … Počasi, vendar zanesljivo smo začeli izkoriščati potenciale, ki jih nudijo 3D tiskalniki, modelirniki, skenerji.

Na delavnici lahko s 3D skenerjem skeniramo obraz, ga vnesemo v program za 3D oblikovanje Maya in ga nato apliciramo na figurico, ki ima lastnost migranta. Modelirano figurico natisnemo s 3D tiskalnikom. Na mizo postavimo zemljevid sveta, na katerem bodo z barvo označena krizna območja (vojne, socialne razlike, ekonomske razlike …), ki so aktualna zadnjih nekaj stoletij. Podatke bomo poiskali pri različnih virih. Vsako posamezno krizno območje bo označeno z drugo barvo. Udeleženci delavnice sodelujejo pri označevanju migracijskih tokov, ponazorjenih z figuricami, postavljenimi na zemljevid.

 

Denis Fras (1980, Maribor). Že kot otroka so ga prevzela 3D okolja v računalniških igrah in ta strast ga spremlja še danes, zato sledi novostim s tega področja, jih vključuje v pouk in se na tem področju neformalno izobražuje. Obiskoval je III. Gimnazijo in študijsko pot nadaljeval na FERI, kjer je diplomiral iz programa medijske komunikacije. Po kratkotrajnem ukvarjanju z računalniškim inženiringom se je za časa študija začel ukvarjati z grafičnim oblikovanjem. Po nekajletnem delu kot svobodnjak se je leta 2010 zaposlil na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, kjer poučuje v modulu grafično oblikovanje.

 

Stevan Čukalac (1980) se po končani diplomi na PF v Mariboru in magisteriju na ALUO v Ljubljani udeležuje na razstavah in projektih s področja grafike. Zaposlen je na srednji šoli kot učitelj risanja, umetnostne zgodovine in fotografije.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap