POZDRAVLJENI

Piškotki

PIŠKOTKI

Vse obiskovalce in uporabnike spletne strani kiblix.org, ki vključuje vse strani in podstrani na naslovu www.kiblix.org, zavezuje naslednje pravno obvestilo.

Grafična podoba, podoba portala, programska koda in ostala vsebina (fotografije, besedila itn.) so intelektualna lastnina kiblix.org. Reproduciranje, javno objavljanje, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje teh vsebin in/ali kateregakoli dela spletne strani brez pisnega dovoljenja kiblix.org je prepovedano in je lahko sodno preganjano.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije na spletni strani so informativne narave. kiblix.org, ne prevzema nikakršne odgovornosti ali garancije za verodostojnost ali točnost podatkov, ki se dodajajo sproti, prav tako ne prevzema odgovornosti za nemoteno uporabo strani.

VARSTVO PODATKOV

kiblix.org se zavezuje, da osebni podatki, ki jih vpišejo uporabniki in niso prikazani na spletni strani, temveč shranjeni v bazi podatkov, ne bodo posredovani tretji osebi.

KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik ali kakšno drugo napravo, ko ta prvič obišče določeno spletno stran, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

ZAKAJ SO PIŠKOTKI POTREBNI?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

ZAKAJ SPLETNE STRANI UPORABLJAJO PIŠKOTKE?

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je več: shranjujejo podatke o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev in zbirajo statistike o navadah spletnih uporabnikov, s katerimi ponudniki spremljajo pogostost obiskovanja določene spletne strani.

 

Hvala za obisk,

Kolektiv kiblix.org

WELCOME

Piškotki

COOKIES

All visitors and users of the site kiblix.org, which includes all pages and subpages at the online address www.kiblix.org, are bounded by the following legal notice.

The graphic image, the image of the portal, the software code and other contents (photos, texts, etc.) are the intellectual property of kiblix.org. Any attempt to reproduce, publicly display, sell, change, or alter any of these contents and/or any part of this web site without a written permission from kiblix.org is prohibited and may be legally prosecuted.

DISCLAIMER

The information contained in this web site is provided for informational purposes only. kiblix.org assumes no liability and warranty for the veracity and accuracy of the data, which are added regularly, nor does it accept responsibility for the smooth running of the site.

DATA PROTECTION

kiblix.org undertakes not to submit users’ personal data collected through the kiblix.org web site to third parties without the explicit approval of the user, except in cases stipulated by law.

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text files, which are downloaded onto a user's computer or other device when he or she accesses a certain web site for the first time. These files are stored with the aim of identifying individual devices used by people when accessing the web site. Their storage is fully controlled by the used browser – the user can limit or disable the use of cookies.

WHY ARE COOKIES MANDATORY?

Cookies help web site operators to provide more user-friendly online services, and a faster and simpler interaction between users and the web site. Cookies remember your individual settings and experience to facilitate your browsing and save time, thus making the experience of the web site more efficient and enjoyable.

WHY DO WEB SITES USE COOKIES?

Cookies are used by most web sites. They are convenient to keep web contents relevant and fresh and are in line with interests and preferences of each web user. Reasons for using cookies are the following: storage of site data (user adjustment details for a certain site), support to the performance of various online services, and assistance in gathering various statistics about the habits of web users – because this is the only way to monitor the frequency of visits of a certain web site.

 

Thank you for visiting,

The kiblix.org team

 

 

 


EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap